آلبوم خط/نقاشی

این هم چند نمونه از کارهای تقدیمی من به عشقم شیوا که با چلیپا و فتوشاپ انجام شده اند

اهدایی از طرف شیوا

 


بت


عید


ان یکاد


ای صبا


ای وای من


فرخ


گفتم غم تو دارم


مست می


مژده

 

 

این لینک هم یه هدیه از طرف شیواست