داریوش(تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره)

 

 

 

 

 

 

تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره

 

مونده سر دو راهی چه راهی پیش بگیره

 

 

 

 

B

یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه

 

رگ خواب یار منو رقیب من میدونه

 

 

 

 

 

وای دارم آتیش میگیرم دیگه از غصه وغم دلم میخواد بمیرم

A

 

 

وای اگه برگرده پیشم براش پروانه میشم ازش جدا نمیشم

 

 

 

 

 

نمیتونه مرغ دلم هر حسودی بخونه

 

نمیدونه روی کدوم شاخه باید بمونه

 

 

 

 

 

اگه یه روز ببینم کسی براش میمیره

 

حسودی رو میاره دلم آتیش میگیره

 

 

 

 

 

میترسم حرفای خوبی توی گوشش بخونه

 

میترسم اون تا به سحر تو خلوتش بمونه

A

 

 

 

B2