ابی(روزا با تو زندگی رو )

 

 

Am

 

G           Am

 

روزا با تو زندگی رو

 

پر از قشنگی می بینم

 

Am

 

G           Am

 

شبا به یاد تو همش

 

خوابای رنگی می بینم

 

Am

 

G     Am      G       A

 

چشم تو رنگ عسل

 

توی چشم تو نگاه مثل شابیت غزل

 

G    Am                F

 

   G             Am

 

لب تو غنچه نیمه باز باغ

 

تن تو آتیش سوزنده داغ

 

C             Dm    C

 

                        Dm         Am   Dm   Am

 

قد تو مثل سپیدار بلند

 

دل تو نرم تر از صبح پرند نرم تر از صبح پرند

=

 

 

 

A

Am

 

G           Am

 

قرمزی لبای تو

 

تو هیچ مداد رنگی نیست

 

Am

 

G           Am

 

خودت تو آینه ها ببین

 

رنگ که به این قشنگی نیست

 

C      Dm

 

C            Dm

 

شاخه گل حیات ما

 

به آب و رنگش می نازه

 

G           Am

 

G            Am

 

اما تو که خونه باشی

 

هی پیش تو رنگ می بازه

=

 

 

 

A