سیاوش قمیشی(با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند)

 

 

Dm                  Gm

 

F                   Eb                  Dm

 

با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند

 

شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند

 

Dm                  Gm

 

F                   Eb                  Dm

 

باور ما نمیشود در سر ما نمی رود

 

از گذر سینه ما یار دگر گذر کند

=

 

 

 

 

Dm                                Gm

 

F                   Eb                  Dm

 

شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام

 

کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کنم

 

Gm                        Dm

 

Gm                   Eb                 Dm

 

مقصد و مقصودم تویی عشقم و معبودم تویی

 

از تو حذر نمی کنم سایه مگر سفر کند

 

Gm                        Dm

 

Gm                   Eb                 Dm

A2

چاره کار ما تویی یاور و یار ما تویی

 

توبه نمیکند اثر مرگ مگر اثر کند