ویگن(لالا لالا لالایی)

 

 

Bm              Bm             Em

 

      Bm    Am      Bm

A

لالا لالا لالایی لالا لالا لالایی

 

لالایی      لالایی   لالالایی

 

Bm

 

 

 

ببار ای نم نم بارون

 

ببار ای نم نم بارون

 

             Em

 

Bm            Em

 

زمین خشک را تر کن

 

سرود زندگی سر کن

 

Bm

 

 

 

دلم تنگه دلم تنگه

 

 

 

Bm            Em

 

Bm     Am    Bm

 

سرود زندگی سر کن

 

دلم تنگه دلم تنگه

 

Bm

 

Em                  Bm

 

بخواب، بخواب ای دختر نازم

 

به روی سینه ی بازم

 

Bm                       Em

 

                         Bm

 

که همچون سینه ی سازم

 

همش سنگه همش سنگه

A

 

 

 

 

Bm                       Em        Bm

 

 

2

لالایی کن مرغک من، دنیا فسانست

 

 

 

Bm                      Em

 

Bm                   Em   Bm

 

هر ناله ی شبگیر این گیتار محزون

 

اشک هزاران مرغک بی آشیانست

 

 

 

 

 

 

 

 

آکوردهای این آهنگ رو دوست عزیزم شادمهر فرستاده(shadmehr_66@yahoo.com)